Relatietherapie

relatietherapie-Zwolle-Movimiënto

EFT relatietherapie

De basis van Emotionally Focused Therapy is de hechtingstheorie die ervan uitgaat dat ieder mens beter functioneert in verbinding met een geliefde die emotioneel nabij is. In relaties kunnen emoties hoog oplopen en negatieve interactiepatronen ontstaan. EFT is ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada. Zij deed onderzoek naar een effectieve manier om in relaties de veilige verbinding te herstellen. In EFT gaan we ervan uit dat er verbinding ontstaat tussen partners als je kan zien dat er onder de boosheid of gevoelloosheid pijn, verdriet of machteloosheid zit. Pas als je kan uitspreken wat jou pijn doet en wat je behoeftes zijn, kan de ander iets voor je betekenen. En dan kan er verbinding en veiligheid ontstaan in de relatie.

Imago relatietherapie

Imago relatietherapie gaat ervanuit dat het geen toeval is dat je juist deze partner gekozen hebt. Je kiest je partner op grond van een onbewust beeld dat je hebt over hoe een ‘ideale partner’ hoort te zijn. Dit beeld is meestal een samengesteld geheel van de mensen die jou vroeger het meest hebben beïnvloed. Vaak zet je onbewust met je partner, jouw vertrouwde manier van omgaan met elkaar voort zoals je die ooit bij je ouders hebt geleerd. Dat wat vroeger je beste strategie was, zal je -zeker als er stress is- herhalen bij je partner. Deze vorm van relatietherapie ziet het conflict tussen partners als een kans om met elkaar te groeien naar een veilige, volwassen relatie en leert mensen om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan.
Relatietherapie
EMDR
Brainspotting
Symbooldrama
Opstellingen
Hartcoherentie
Prenatale psychologie
Geboorte in kaart
Hechtingstherapie
Hypnotherapie
IEMT
NEI
PSYCH-K®
Somatic Experiencing
Polyvagaal Theorie