Vergoedingen

Ik bereken € 120,- per gesprek. Dit geldt voor intake èn behandeling. Alleen voor relatietherapie ben ik BTW-plichtig (en komt er 21 % BTW bij). De kosten worden NIET vergoed vanuit de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars bieden -bij individuele therapie- een gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Je eigen risico wordt hierbij niet aangesproken. Je hebt geen verwijzing nodig van je huisarts. Relatietherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars NIET vergoed. 

Je bent zelf verantwoordelijk voor controle op de vergoeding door de zorgverzekeraar en voor het indienen van de nota’s. Deze therapie valt voor zorgverzekeraars onder ‘Integratieve psychotherapie‘ (prestatiecode 24511). Hier kun je vinden wat jouw zorgverzekeraar vergoedt: https://nvpa.org/zorgverzekering

Movimiënto is aangesloten de beroepsverenigingen NPVA en NFG  èn bij de koepelverenigingen: NAP en RBCZ.

Klachten

Ik doe mijn best om op een goede en zorgvuldige manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken, zodat ik mijn best kan doen dit op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je dit melden bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG. Zie ook www.scag.nl

Privacy

Je privacy is bij mij veilig. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zie verder mijn Privacyverklaring.