Vergoedingen

Ik bereken € 120,- per gesprek. Dit geldt zowel voor intake als voor behandeling. Veel aanvullende verzekeringen geven voor individuele therapie een gedeeltelijke vergoeding. Alle vormen van relatie- en gezinstherapie worden niet vergoed. Voor relatietherapie ben ik BTW-plichtig en voor  individuele therapie niet.

Mijn behandeling valt voor zorgverzekeraars onder Integratieve psychotherapie (prestatiecode 24511) of Relatietherapie (prestatiecode 24517). Je bent zelf verantwoordelijk voor controle op de vergoeding door de zorgverzekeraar. Hier kun je vinden wat jouw zorgverzekeraar vergoedt: https://nvpa.org/zorgverzekering

Movimiënto is aangesloten bij  beroepsvereniging NPVA en bij de koepelverenigingen NAP en RBCZ. BTW nummer NL001546830B43.

Klachten

Ik doe mijn best om op een goede en zorgvuldige manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken, zodat ik mijn best kan doen dit op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je je klacht melden bij mijn beroepsvereniging NVPA en daarna bij de onafhankelijke geschillencommissie SCAG. Zie ook www.scag.nl

Privacy

Je privacy is bij mij veilig. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Zie verder mijn Privacyverklaring
Ik verstrek geen gegevens aan derden en niemand heeft toegang tot mijn dossiers. Mijn computer en deze website zijn beveiligd. Op de website worden geen cookies gebruikt of gegevens opgeslagen.