Behandeling

Familieopstellingen-zwolle-Movimiënto-e1545043957874

Mijn uitgangspunt en werkwijze

Als Systeemtherapeut en Contextueel therapeut is mijn uitgangspunt dat problemen bekeken moeten worden in wisselwerking met de omgeving waarin ze voorkomen. En vanuit de intergenerationele benadering; dat wil zeggen door de generaties heen. Daarbij kijk ik naar loyaliteiten, balansen van geven en ontvangen, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid. Dit noemen we ‘relationele ethiek’. In relatietherapie kijken we naar de wisselwerking tussen jullie beider opvoeding in mogelijk heel verschillende gezinnen van herkomst. 

In een intakegesprek onderzoeken we tegen welke problemen je aan loopt, wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen zijn van de therapie. Op basis daarvan zal ik aangeven of ik je kan helpen of dat ik je beter kan doorverwijzen. Daarnaast informeer ik je over mijn werkwijze, zodat je kan beslissen of je je aangesproken voelt door mijn manier van werken en of je met mij als therapeut aan de slag wilt gaan.

De naam van mijn praktijk is Movimiënto en dat is Spaans voor: in beweging komen. Door middel van verschillende behandelmethodieken proberen we samen beweging en verandering te krijgen in oude patronen waarin je vastgelopen bent. 

Behandeling en methodieken

Vaak denken we bij een ‘trauma’ aan extreme gebeurtenissen. Ik spreek ook van trauma bij ‘kleinere’ gebeurtenissen die een heftige, negatieve impact hebben op je functioneren. Het geeft namelijk allemaal controleverlies en stress. En of het nu grote of kleine trauma’s betreft, het heeft invloed op jou en op al jouw relaties.
Een kenmerk van trauma is dat er één of meerdere gebeurtenissen zijn geweest waarbij de ervaring te snel, teveel en te onverwachts was voor je zenuwstelsel om te verwerken. We onderscheiden shocktrauma (door eenmalige ernstige, overspoelende gebeurtenis) en ontwikkelingstrauma (door onveilig klimaat tijdens vroege ontwikkeling).

Als je lichaam bij gevaar niet kan vechten of vluchten, dan zal het bevriezen. En dan zal de energie niet ontladen worden en zich vastzetten in het lichaam. Soms gaat het om gebeurtenissen waaraan jij géén herinnering hebt, maar je lichaam weet het nog wel. Dit maakt dat er allerlei (onbegrepen) klachten kunnen ontstaan. Dit zal zich blijven voordoen totdat de energie die is opgeslagen in je lichaam alsnog kan worden vrijgemaakt. Daarom is het zo belangrijk om het lichaam te betrekken in therapie en om er opnieuw verbinding mee te leren maken, zodat je leert luisteren naar wat je lichaam te vertellen heeft.

Bij alle methodieken die ik inzet, word het lichaam betrokken. En al deze methodieken kunnen worden ingezet zowel bij individuele therapie als in relatietherapie. Samen onderzoeken we welke behandelmethodieken het best passen bij jouw problematiek en het meest aansluiten bij jou als persoon.

Relatietherapie
EMDR
Brainspotting
Symbooldrama
Opstellingen
Hartcoherentie
Prenatale psychologie
Geboorte in kaart
Hechtingstherapie
Hypnotherapie
IEMT
NEI
PSYCH-K®
Somatic Experiencing
Polyvagaal Theorie