Movimiënto - Zwolle

Praktijk voor individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie

Praktische informatie

Vergoeding

Ik wil je graag informeren over het tarief en over de vergoeding door jouw zorgverzekeraar. Zie ook www.nvpa.org/zorgverzekeraars.

De gesprekken worden door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Een eventuele vergoeding wordt verstrekt vanuit de aanvullende verzekering. In dit geval wordt het eigen risico niet aangesproken. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor controle op de vergoeding door de zorgverzekeraar en voor het indienen van nota's. Deze vorm van therapie valt voor zorgverzekeraars onder 'psychosociale therapie' (prestatiecode 90 / 24504).

Movimiënto is aangesloten bij de koepelverenigingen:

Movimiënto staat vermeld in de zorggids. Voor een aantal zorgverzekeraars is dit een voorwaarde voor vergoeding. Voor andere zorgverzekeraars is het lidmaatschap van de beroepsverenigingen NPVA, NFG en/of VIT voorwaarde voor vergoeding.

Kamer van Koophandel : 08199007
AGB-code Zorgverlener : 94-007528
ABG-code Praktijk : 94-056643

Klachten

Ik doe mijn best om op een goede en zorgvuldige manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken, zodat ik mijn best kan doen dit op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je dit melden bij de onafhankelijke geschillencommissie waarbij ik ben aangesloten: SCAG. Zie ook www.scag.nl.

Privacy

Je privacy is bij mij veilig. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.
Zie verder mijn Privacyverklaring.