Movimiënto - Zwolle

Praktijk voor individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie

Behandeling

Spiegelbeeld Uitgangspunt in de behandeling is dat individuele- en relationele problemen hun oorsprong kunnen vinden in eerdere relaties, namelijk in de relatie met het gezin van herkomst.

Daarnaast ga ik ervan uit dat problemen plaatsvinden in wisselwerking met de context waarin ze voorkomen. Hierbij kun je denken aan omgevingsfactoren zoals relatie, gezin, werkplek etc.

Dit betekent dat we in de gesprekken samen gaan kijken naar het verband tussen je huidige problemen en je achtergrond én naar de wisselwerking met de omgeving waarin de problemen plaatsvinden.

In relatietherapie kunnen we kijken naar de wisselwerking tussen jullie beider opvoeding in -vaak- heel verschillende gezinnen van herkomst.

In één van de eerste gesprekken kunnen we samen de familiegeschiedenis in kaart brengen. Dit brengen we tot uiting in een genogram; dit is een gezinstekening over meerdere generaties. Dat vormt een leidraad voor de behandeling in onze verdere gesprekken.

Ik maak gebruik van verschillende behandelmethodieken, waaronder Systeemtherapie, Contextuele therapie, Schemagerichte cognitieve therapie, Methodiek 'de taal erbij', Symbooldrama, EMDR, Brainspotting, EFT relatietherapie, Ik-Grensbewustzijn, Focussen, het 'Vat van Zelfwaardering' en 'Geweldloze communicatie'.